Corona verergert liquiditeits- en faillissementsproblemen

De wereldeconomie wordt bedreigd. De uitbraak van het coronavirus (Covid-19) zal hier nog een extra schok aan toebrengen. Tot voor kort was het nog met name de vraaguitval in China die de groei van de wereldeconomie remden. China is immers hét productiehuis van de wereld (16 procent van het wereld-bbp). Als China op halve kracht draait beïnvloedt dat economieën van de rest van de wereld én dus ook Nederland. Hoewel de Chinese productie weer op gang lijkt te komen, ontwikkelen zich vanuit andere hoeken weer nieuwe bedreigingen. Denk hierbij aan het inreisverbod dat geldt voor de Verenigde Staten en de verschillende regio’s in de Europese markt die op slot dreigen te raken.

Een virusuitbraak is een externe schok voor de wereldeconomie. Hoewel deze heftigere implicaties voor de economie lijkt te gaan hebben dan tot nu toe is aangenomen, zal het tijdelijk zijn. Echter, er is nu ook groeivertraging vanuit landen buiten China waar een dagelijks groeiende groep mensen besmet raakt. De economieën waar het virus het meest aanwezig is (Italië, Zuid-Korea, Japan en Singapore) beslaan samen 8 procent van de wereldeconomie.

Het is de verwachting dat het virus zich verder zal verspreiden, al is het onzeker met welk tempo. Dit zorgt voor een sterkere en meer langdurige rem op de wereldeconomie dan analisten zoals ABN AMRO eerder aannamen. Het wordt namelijk versterkt door de maatregelen van overheden om verspreiding tegen te gaan en de gedragsreacties van huishoudens die het zekere voor het onzekere nemen.

Milde recessie in de Eurozone

De economie van de Eurozone groeide al mondjesmaat (0,1% kwartaal-op-kwartaal) in het laatste kwartaal van 2019. Bovendien waren de cijfers voor de detailhandelsomzet en de industriële productie in december, vlak voor de uitbraak van het coronavirus, heel zwak. De Duitse economie -waar het handelsconflict bovenop het dieselschandaal al zorgde voor een recessie in de industrie in 2018-2019- zal naar verwachting krimpen met 0,2% kwartaal-op-kwartaal in het eerste kwartaal van 2020.

De grootste economische effecten ontstaan door een verlies van (consumenten)vertrouwen en afname van vraag die daarop volgt. Naarmate wij vertrouwder raken met dit virus, zal de gedragsreacties van huishoudens, bedrijven en beleggers milder worden. Juist omdat de groeivertraging met name uit de vraagkant ontstaat, kan een plotselinge oplossing, zoals medicijn of vaccin of een onverwachte stop in het aantal nieuwe besmettingen, de wereldeconomie enorm doen opveren.

Voor de Eurozone als geheel verwachten analisten een milde recessie in de eerste helft van 2020 en een flinke opleving tegen het einde van het jaar en begin 2021, aangenomen dat het virus dan onder controle is.

Liquiditeits- en faillissementsproblemen

Het kan niet anders dan dat dit alles forse liquiditeitsproblemen gaat creëren voor bedrijven. Dit resulteert allereerst in oplopende betalingstermijnen gevolgd door het onvermijdelijk toenemen van het aantal faillissementen. Vooral producerende bedrijven, verkopers van elektronica en kledingbedrijven gaan door verstoring in de logistieke keten in de problemen komen.

Nu het virus zich ook in Europa manifesteert, treffen overheden en ondernemers voorzorgsmaatregelen. Bedrijven in het personenvervoer, het toerisme en de evenementenbranche zijn hiervoor het meest gevoelig voor minder vraag en ook hun toeleveranciers merken dat. Nu ook consumenten meer voorzorgsmaatregelen gaan nemen en minder activiteiten buiten de deur gaan ondernemen, heeft dit vooral effect op de sectoren vervoer, horeca en non-foodretail. De bouw en de voedingsketen zijn de minst gevoelige sectoren.

Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen naar verwachting met 2 procent. Hiermee wordt de opwaartse trend van 2019 voortgezet. Het aantal faillissementen in Azië neemt in 2020 naar verwachting met 4 procent toe. Zowel in West-Europa als Noord-Amerika is sprake van een stijging van 2 procent. Voor Nederland ligt een toename van 3 procent in het vooruitzicht.

Het Britse Flybe is de zoveelste Europese vliegmaatschappij die het loodje legt. Het faillissement van Flybe wordt ook wel het eerste Corona-faillissement genoemd; een plotselinge terugval van 35% in boekingen doet de grootste regionale airline ter wereld (64 vliegtuigen) de das om. Flybe is per direct gestopt met vliegen, en dat raakt ook Nederland: de 19 dagelijkse vluchten tussen Schiphol en Londen City en een tiental andere Britse steden.

Kentering in faillissementen in Nederland

In Nederland was in 2019 sprake van een keerpunt. Na een zeer sterke afname in de voorgaande jaren deed zich voor het eerst een stijging voor van het aantal faillissementen (+3,5 procent). Kredietverzekeraar Atradius ging in november van 2019 nog uit van een stijging van het aantal faillissementen met 1 procent in 2020, maar heeft deze prognose recent bijgesteld naar een toename van 3 procent. Hiermee lijkt definitief een einde te zijn gekomen aan een periode waarin het aantal faillissementen telkens een jaar-op-jaar daling liet zien.

Toegenomen belangstelling Nederlandse bedrijfsleven voor kredietverzekering

Het voorgaande resulteert in het feit dat het Nederlandse bedrijfsleven zich heroriënteert op het verzekeren van specifieke debiteuren of hun gehele portefeuille.

De markt van kredietverzekering is nog steeds een zachte markt en veel is mogelijk. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk dat we steeds meer in staat zijn om de kredietverzekering aan te passen aan de werkwijze en manier van werken binnen een organisatie. Een kredietverzekering structureert het debiteurenbeheer waardoor betalingen sneller binnen zullen komen en geeft een positieve wending aan de cashflow binnen een bedrijf. De focus kan hierdoor veel meer liggen op het genereren van ‘new’ business zorgen voor continuïteit en gemoedsrust. Andere credit management oplossingen die uw organisatie tot een hoger level kunnen brengen zijn onder andere het werken met kredietinformatie rapporten bij nieuwe klanten, factoringoplossingen en specifieke credit management software die tegenwoordig geheel op maat kunnen worden ingericht.

Wilt u ook weten wat de (on)mogelijkheden zijn van een kredietverzekering voor uw bedrijf of een op maat uitgewerkt adviesvoorstel ontvangen? Neem dan contact op met Astrid Wijnveldt, specialist krediet- en politieke risicoverzekeringen op 010-288 4444 of astrid.wijnveldt@schoutenzekerheid.nl.

Bronnen:


Meld u aan: webinar het coronavirus en de impact op uw bedrijfscontinuïteit

Op 23 maart praten we u tijdens ons webinar bij over het coronavirus en de impact die dit heeft op uw bedrijfscontinuiteit. Meld u aan en stel uw vragen!


Publicatiedatum: 13 maart 2020
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag
Meld u aan voor ons webinar 'het coronavirus en uw bedrijfscontinuïteit'