Doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd

Het kabinet wil het makkelijker maken om na de AOW leeftijd door te werken. Veel werkgevers zijn huiverig om oudere werknemers aan te nemen, omdat ze vrezen dat deze sneller ziek worden en ze in dat geval twee jaar het loon moeten doorbetalen.

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met een wetsvoorstel. Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden enkele bepalingen weggenomen die het doorwerken van AOW-ers bemoeilijken. Zo wordt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wordt beperkt tot 13 weken. 

Ook kunnen werkgevers straks in alle gevallen afwijken van de in de Wet Werk en Zekerheid geldende eis dat werknemers maximaal drie tijdelijke contracten in twee mogen krijgen. Voor AOW-ers wordt de zogeheten ketenbepaling in de wet opgerekt naar zes contracten in vier jaar.

Voordat een wetsvoorstel een nieuwe wet wordt, moeten nog een aantal fasen worden doorlopen. De datum van inwerkingtreding is daarom nog niet bekend.

Belangrijk voor u

Verzuimverzekeraars hanteren in de dekking veelal als maximum verzekerde leeftijd het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met als maximum 67 jaar. Als u een AOW-er in dienst heeft of in dienst neemt, is het belangrijk dat u informeert of de dekking van uw verzekering toereikend is.

Publicatiedatum: 23 april 2015
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag