Drie van de duizend verzekerden pleegt verzekeringsfraude

Per duizend verzekerden worden gemiddeld drie personen betrapt op fraude met een verzekeringsproduct. Eén van hen eindigt in het landelijk waarschuwingssysteem.

Dat staat te lezen in de op 7 januari jl. gelanceerde visie ‘Toekomst in aanpak van verzekeringsfraude’ door het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Dankzij verbetering van de detectieprocessen zijn verzekeraars steeds beter in staat fraude te detecteren. In 2015 is met 15% minder uitgevoerde incidentonderzoeken bijna 10% meer fraude opgespoord. In een paar jaar tijd is verder de verhouding van het aantal fraudezaken bij schadeafhandeling en acceptatie steeds dichter bij elkaar gekomen. Waar in 2012 nog ruim 64% van de onderzoeken op claims betrekking had, heeft in 2015 bijna de helft van alle onderzoeken betrekking op fraude in de acceptatie-fase.

Over de impact van verzekeringsfraude, zegt het CBV. “Verzekeraars weten dat ze altijd doelwit van oplichters blijven. Op basis van de cijfers over 2014 hebben de fraude-onderzoekers van de verzekeraars bijna 99 miljoen euro aan fraude opgespoord. Een onderzoek levert in één op de drie gevallen een bewezen fraude op. Daarmee is gemiddeld een bedrag van meer dan 12.000 euro per getraceerd geval gemoeid. Voorkomen van misbruik van een verzekeringsproduct is lastig maar over het algemeen goedkoper dan achteraf opsporen van fraude en terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde bedragen. Door producten en processen vooraf te beoordelen op fraude-risico’s leveren productontwikkelaars, marketeers en ICT-ers een belangrijke bijdrage aan de aanpak van verzekeringscriminaliteit. Wat niet verdwijnt, hoeft niet opgespoord te worden."

Publicatiedatum: 25 januari 2016
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag