Goed werkgeverschap: biedt u uw medewerkers de juiste mogelijkheden?

De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers richting werknemers enorm uitgebreid. Dit is zelfs op twee manieren in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd, onder artikel 7:658 (Werkgeversaansprakelijkheid) en onder artikel 7:611 (Goed werkgeverschap). Wat is het verschil tussen deze twee en zijn er manieren om uw werknemers goed te verzekeren zodat u niet geconfronteerd wordt met de forse financiële gevolgen?

Werkgeversaansprakelijkheid

Het artikel in het Burgerlijk Wetboek rondom Werkgeversaansprakelijkheid stelt dat u als werkgever verplicht bent de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin/waarmee arbeid wordt verricht zodanig in te richten en te onderhouden dat uw werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Dit houdt dus in dat u als werkgever een werkplek zo moet inrichten dat uw werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken. Meer over werkgeversaansprakelijkheid kunt u vinden in dit artikel.

Goed werkgeverschap

In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de werkgever en werknemer zich als een ‘goed werkgever’ en ‘goed werknemer’ moeten gedragen. Naast de zorgplicht die voortvloeit uit het artikel 7:658 BW (goed werkgeverschap), heeft eerdere jurisprudentie ervoor gezorgd dat het begrip ‘goed werkgeverschap’ ruim dient te worden geïnterpreteerd. Als werkgever bent u ook aanspreekbaar voor situaties die verband houdend met het werk. Echter – in tegenstelling tot de zorgplicht volgens artikel 7:658 BW – dient u als werkgever in geval van een schadegeval, verband houdend met het werk, uw werknemer te compenseren voor de schade. Dat wil zeggen dat u als werkgever dient te zorgen voor een juiste verzekering of uw werknemers in de gelegenheid dient te stellen een dergelijke verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld de collectieve ongevallenverzekering of de WGA-hiaatverzekering.

Collectieve Ongevallenverzekering

Zonder juridisch getouwtrek over aansprakelijkheid, vergoedt een collectieve ongevallenverzekering de schade bij overlijden of blijvende invaliditeit van een medewerker als gevolg van een ongeval. Vaak wordt het salaris verzekerd en is er dekking gedurende 24 uur, dus ook tijdens de privétijd van uw werknemer. Met deze verzekering dekt u een groot deel van uw aansprakelijkheid af. Het blijkt dat veel CAO’s deze verzekering als verplichting hebben opgenomen, maar dat lang niet elke werkgever deze verzekering heeft.

WGA-hiaatverzekering

Werknemers kunnen te maken krijgen met een fors inkomensverlies indien na twee jaar een gedeeltelijke uitkering uit de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) toegekend wordt. Dit inkomensverlies kan worden opgevangen door het sluiten van een WGA-hiaatverzekering. Het niet aanbieden van deze verzekering aan uw werknemers kan tot zeer vervelende financiële gevolgen lijden. Ook hiervoor geldt dat veel CAO’s een verplichting tot deze verzekering opnemen.

Wilt u zeker weten dat u én uw werknemers correct verzekerd zijn? Of wilt u een van bovenstaande verzekeringen afsluiten? Schouten Zekerheid helpt u hier graag bij!

Publicatiedatum: 18 augustus 2015
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag