Ik heb schade op reis! Wat nu?

U kijkt er al een heel jaar naar uit: de vakantie! Hoe vervelend is het dan als u iets overkomt. Diefstal van uw bagage of een ziekenhuisopname op uw plaats van bestemming. Of erger nog, u bent genoodzaakt nog voor vertrek de gehele reis te annuleren. Onze ervaring leert dat u op dat moment vooral behoefte heeft aan adequate begeleiding en duidelijkheid. Daarom beschrijven wij globaal welke rubrieken er op een reisverzekering van toepassing zijn, hoe het schadeproces eruit ziet, welke partijen hierbij betrokken zijn en wat u van hen kunt verwachten.

Vaak zijn op een reisverzekering meerdere rubrieken meeverzekerd. Elke rubriek kent een eigen dekking met specifieke bijzonderheden. In dit document worden de meest voorkomende rubrieken beschreven met daarbij een schadevoorbeeld. Voordat wij dit doen benadrukken wij het belang van de alarmcentrale SOS International. Bij veel situaties zult u contact met hen moeten opnemen, voordat u zelfstandig actie onderneemt. Wij zullen per rubriek aangeven of u SOS International dient in te schakelen.

Rubriek 1: basisdekking

De basisrubriek is bedoeld voor het afdekken van de basisrisico’s die u tijdens een reis loopt. De meest voorkomende onderdelen zijn Personenhulp en Buitengewone kosten. Het onderdeel Personenhulp biedt dekking voor hulp in geval van ziekte of overlijden. U kunt hierbij denken aan vervoer naar Nederland of toezending van medicijnen.

Het onderdeel Buitengewone kosten biedt dekking voor kosten welke onvoorzien gemaakt moeten worden. U kunt in dit geval denken aan extra kosten bij ziekenhuisopname, zoals de taxikosten voor ziekenhuisbezoek door andere verzekerden. Voordat deze kosten gemaakt mogen worden, dient u toestemming te hebben van SOS International. Verder kent deze rubriek ook dekking voor telecommunicatiekosten, wanneer er recht bestaat op uitkering of hulpverlening uit hoofde van een andere verzekerde rubriek.

Bijzonderheden

Veel verzekeraars bieden geen dekking voor kosten die verband houden met ziekten welke voor aanvang van de reis al bekend waren of als u op reis gaat voor een medische behandeling in het buitenland.

Schadevoorbeeld

Na een leuke vakantie in Italië wilt u op het vliegveld inchecken om weer naar huis te gaan. Helaas blijkt uw luchtvaartmaatschappij te staken en uw geplande terugvlucht gaat niet door. Het is nog niet bekend hoe lang de staking zal duren. Andere maatschappijen vliegen nog wel en u wilt graag met een alternatieve vlucht naar Nederland. Helaas bent u niet de enige. In een situatie zoals deze kunnen wij ons voorstellen dat u niet goed weet wat u moet doen. Voordat u zelfstandig probeert uw vlucht om te boeken, adviseren wij u om contact op te nemen met SOS International. Zij kunnen via hun netwerk namelijk vaak sneller en voordeliger vliegtickets voor u regelen.

Rubriek 2: Hulp & huur vervoermiddel

De rubriek Hulp vervoermiddel biedt dekking voor situaties wanneer het vervoermiddel en/of de bestuurder onvoorzien uitvalt. U heeft dan onder andere dekking voor de bergingskosten van het voertuig naar de dichtstbijzijnde reparateur of voor de toezending van onderdelen van het vervoermiddel als deze niet op korte termijn ter plaatse verkrijgbaar zijn.

De rubriek Huur vervoermiddel biedt dekking als het vervoermiddel niet meer gebruikt kan worden door een onzekere gebeurtenis. Verzekeraars hanteren vaak een minimum aantal werkdagen dat het voertuig niet meer gebruikt kan worden. Indien hieraan wordt voldaan, zullen bijvoorbeeld de huurkosten van een soortgelijk vervoermiddel onder de dekking vallen. Ook bestaat dekking voor extra reiskosten per trein of bus, inclusief de extra kosten van vervoer van bagage.

Bijzonderheden

Bij veel verzekeraars is de leeftijd van het vervoermiddel niet van belang. Er zal echter over het algemeen geen dekking worden verleend bij slecht onderhoud van het vervoermiddel.

Schadevoorbeeld

U bent met uw gezin onderweg naar uw vakantieadres in Spanje. Na een rit van ruim 10 uur valt het contact van de auto uit en u kunt nog nét op tijd veilig aan de kant van de weg parkeren. U probeert de auto weer aan de praat te krijgen maar komt tot de conclusie dat er een professional naar moet kijken. In dit geval kunt u het beste contact opnemen met SOS International. Zij beschikken over een uitgebreid netwerk van pechhulpdiensten en autoverhuurbedrijven waardoor u snel weer verder kunt met genieten van uw vakantie.

Rubriek 3: Bagage

De rubriek Bagage biedt dekking voor diefstal, beschadiging en verlies van uw bagage. Onder bagage wordt verstaan ‘de voor eigen gebruik meegenomen en/of tijdens de reis aangeschafte voorwerpen’. Geld, cheques en wintersportartikelen vallen over het algemeen niet standaard onder de bagagedekking. Deze onderdelen kunnen wel apart worden meeverzekerd.

Bijzonderheden

Voorzichtigheidsbepalingen
Het is vanzelfsprekend van belang dat u goed op uw eigen bagage let en al het mogelijke doet om bijvoorbeeld diefstal te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie waarin u met een trein reist. Plaats uw handbagage dan niet in een algemeen bagagerek, maar op een plek waar u deze kunt zien. Of als u op het strand de verkoeling van de zee wilt opzoeken, zorg dan dat iemand bij de tas met telefoons en fotocamera’s blijft. Doet u dit niet, dan wordt uw gestolen bagage veelal niet vergoed. Beschadiging tijdens het vervoer Personeel van een luchtvaartmaatschappij kan hardhandig omgaan met de koffers. In veel gevallen zult u zelf geen schade hebben, maar wat als u constateert dat uw koffer tijdens het vervoer toch beschadigd is geraakt? In dit soort gevallen zult u aangifte moeten doen bij de luchtvaartmaatschappij en zult u een ‘PIR’ rapport ontvangen. Dit ‘PIR’ rapport is belangrijk voor de afwikkeling van uw schade.

Schadevoorbeeld

U bent met de auto op vakantie en rijdt langs de prachtige Franse kust. U besluit een hapje te gaan eten. Bij terugkomst ziet u dat de ruit van uw auto is ingeslagen. Uw tas met telefoon en zonnebril is gestolen. In eerste instantie is het van belang dat u aangifte doet bij de plaatselijke politie. Daarnaast wijzen wij u erop dat veel verzekeraars strengere eisen stellen aan diefstal uit een vervoermiddel. Denk er bijvoorbeeld aan om spullen in een afzonderlijk afgesloten kofferruimte op te bergen en deze niet op de achterbank te laten liggen. Verder hanteren veel verzekeraars maximeringen van spullen welke in het vervoermiddel zijn achtergelaten en veelal een uitsluiting van de dekking voor het achterlaten van kostbaarheden en geld. Uw telefoon en zonnebril worden daarom niet door uw verzekeraar vergoed. U had deze immers zonder moeite mee kunnen nemen.

Rubriek 4: Annulering

De rubriek Annulering biedt dekking voor de annulering van een reis in het geval dat u of uw meeverzekerde reisgenoot onverhoopt te maken krijgt met een ernstige situatie waardoor u niet op reis kunt, of waardoor uw reis voortijdig moet worden afgebroken. Daarnaast kent de annuleringsverzekering in veel gevallen een dekking voor niet gebruikte reisdagen. Denk aan een ziekenhuisopname waardoor u enkele dagen niet kunt genieten van uw vakantie. Voor deze rubriek is het van belang om altijd contact op te nemen met SOS International.

Bijzonderheden

Wanneer u met vrienden en/of familieleden op vakantie gaat, heeft vaak iedereen bij verschillende maatschappijen een verzekering afgesloten. Maar wat nu als de woning van een reisgenoot afbrand en hij om deze reden niet op reis kan gaan omdat zijn aanwezigheid thuis noodzakelijk is? Deze persoon is niet op uw eigen verzekering meeverzekerd. Daardoor biedt uw eigen verzekering in eerste instantie geen dekking. In dit soort gevallen biedt deze vaak alleen dekking als de getroffen persoon een eigen annuleringsverzekering heeft en deze dekking biedt. In deze situatie zult u dus het uitkeringsbericht van de annuleringsverzekering van uw vriend nodig hebben om een beroep te kunnen doen op uw eigen annuleringsverzekering.

Schadevoorbeeld

Na een jaar hard werken bent u lekker aan het uitrusten op een mooi Grieks eiland. Tijdens uw vakantie wordt u door het thuisfront gebeld met de treurige mededeling dat een familielid onverwacht is overleden. U wilt zo snel mogelijk terug naar Nederland. Wij begrijpen dat er in bovengenoemd voorbeeld plotseling veel op u afkomt. Om u verder te begeleiden in bijvoorbeeld het regelen van een terugvlucht naar Nederland is het noodzakelijk contact op te nemen met SOS International.

Rubriek 5: Geneeskundige kosten

Deze rubriek biedt dekking voor gemaakte genees- en tandheelkundige kosten binnen uw reisperiode, maar uiterlijk tot op de 365e dag na aanvang van de behandeling.

Bijzonderheden

Indien u op reis bent en u moet gebruik maken van genees- en tandheelkundige kosten adviseren wij u contact op te nemen met SOS International. Zij kunnen u helpen met het vinden van een betrouwbare arts en de mogelijk taalbarrière.

Schadevoorbeeld

U wordt op reis gebeten door een parasiet en u moet gebruik maken van een arts. Na contact te hebben opgenomen met SOS International wordt u geholpen door een arts en dient u opgenomen te worden in het ziekenhuis. Na enkele dagen mag u het ziekenhuis verlaten en krijgt u medicijnen mee. De afspraak is dat u na terugkomst in Nederland naar uw huisarts gaat, welke de behandeling kan voortzetten. De mogelijke extra kosten welke u in Nederland moet maken naar aanleiding van de parasiet kunt u claimen op uw zorgverzekering.

Rubriek 6: Ongevallen

Deze rubriek biedt dekking als u tijdens uw reis overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. In het geval van overlijden wordt het volledige verzekerd bedrag naar uw nabestaanden overgemaakt. In geval van blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval wordt een percentage van het verzekerd bedrag uitgekeerd.

Bijzonderheden

Veel verzekeraars maken bij de berekening van de uitkering voor blijvende invaliditeit gebruik van de Gliedertaxe. Dit is een tabel waarin de mate van invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage. Het verzekerd bedrag wordt vermenigvuldigd met het gekoppelde percentage van blijvende invaliditeit.

Schadevoorbeeld

Tijdens een wandelroute op uw vakantiebestemming struikelt u over een rotsblok en komt vervelend op uw hand terecht. Het gevoel in de wijsvinger is weg en om deze reden neemt u contact op met SOS International en komt u via hun bemiddeling in een ziekenhuis terecht. Uit het bezoek aan het ziekenhuis blijkt dat u direct geopereerd moet worden om eventueel functieverlies te beperken. In Nederland staat u nog steeds onder controle bij het ziekenhuis. Helaas blijkt dat u door het ongeval uw wijsvinger niet meer kunt gebruiken. Op basis van bovenstaand voorbeeld zal de verzekeraar beoordelen in welke mate u blijvend functioneel invalide bent geraakt. Op basis hiervan zal een percentage van het verzekerd bedrag aan u worden uitgekeerd.

Rubriek 7: Rechtsbijstand

De rubriek Rechtsbijstand biedt dekking voor juridische hulp of adviezen in het buitenland, bijvoorbeeld bij geschillen met de reisorganisatie of het lokale autoverhuurbedrijf. De vergoeding zal plaatsvinden in natura, namelijk het bieden van rechtsbijstand.

Bijzonderheden

Naast de kosten voor juridische bijstand zullen de externe kosten, zoals de kosten voor externe deskundigen, tot een bepaald maximum voor vergoeding in aanmerking komen.

Voorbeeld

U bent op reis in het buitenland en wordt onverhoopt in verband gebracht met een strafzaak. Het kan gebeuren dat de buitenlandse overheid een waarborgsom verlangt voor uw vrijlating of het vrijgeven van uw rijbewijs of voertuig. Indien de rechtsbijstandsverzekeraar heeft beoordeeld dat het gaat om een gedekte schade zal er tot bepaald een maximum een voorschot ter beschikking worden gesteld.

Onze dienstverlening

Tijdens het schadeproces zijn wij uw eerste aanspreekpunt en zullen wij alle betrokken partijen aansporen hun werk zo goed en zo snel mogelijk uit te voeren. Wij zullen ons inspannen door u met raad en daad bij te staan en u uiteindelijk te geven waar u recht op heeft: een vergoeding van de volledige gedekte schade!  

Wat doet SOS International?

SOS International is een alarmcentrale waar veel verzekeraars mee samenwerken. Wanneer u tijdens uw reis iets overkomt, zult u de hulp van SOS International moeten inschakelen. Zij bedenken snel de slimste oplossing en voeren deze uit. Tijdens het verdere hulpverleningsproces wordt u persoonlijk en proactief op de hoogte gehouden.

SOS International regisseert dag en nacht de hulpverlening voor meer dan 8 miljoen verzekerden. Voor de hulp ter plaatse doet men een beroep op het wereldwijde netwerk van partners die hun kwaliteit en betrouwbaarheid ruimschoots hebben bewezen. Hierbij kunt u denken aan lokale pechhulpdiensten, bergingsbedrijven, autoverhuurders, ambulancebedrijven, artsen en ziekenhuizen.

Veel verzekeraars stellen de eis dat in de volgende gevallen contact moet worden opgenomen met SOS International:

 • Bij ongeval of overlijden
  Dit dient u onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ongeval of overlijden, per telefoon te melden. 
 • Bij ziekenhuisopname
  Dit dient u zo mogelijk vooraf of anders binnen 1 week na opname per telefoon te melden. 
 • Bij buitengewone kosten, huur vervoermiddel of hulpverlening
  Dit dient u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar altijd vooraf, per telefoon te melden. 
 • Bij geneeskundige kosten
  Dit dient u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar altijd vooraf, per telefoon te melden. 
 • Bij een beroep op rechtsbijstand 
  Dit dient u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden. 

Zodat u zo goed en spoedig mogelijk geholpen kunt worden, adviseren wij u om bij de melding aan SOS International de gegevens van uw reis- en zorgverzekering bij de hand te houden. Met deze gegevens kan SOS International beoordelen of uw schademelding onder de dekking van de verzekering valt en u verder begeleiden bij de te nemen vervolgstappen. SOS International is 24/7 te bereiken op 020 - 651 577.

Publicatiedatum: 23 juli 2015
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 58 Stel een vraag