Oorzaken van de veranderende verzekeringsmarkt

De verzekeringsmarkt is aan het veranderen en dit heeft impact op ondernemend Nederland. Ook uw organisatie ontkomt niet aan de gevolgen. Denk hierbij aan onder andere premiestijgingen en verminderde verzekeringsdekkingen. In dit artikel leest u wat de oorzaken zijn van deze impactvolle veranderingen. 

De oorzaken op een rij

Er ligt een aantal ontwikkelingen ten grondslag aan de veranderende verzekeringsmarkt. Wij hebben de belangrijkste factoren op een rij gezet.

1. Verkeerd geprijsde risico's

In een zeer competitieve markt misprijzen verzekeraars risico’s om zaken te kunnen doen. Hierbij worden risico’s tegen te lage premies geaccepteerd, waardoor niet alle kosten én schades kunnen worden gedragen. In de markt van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen bijvoorbeeld, zijn premies ondanks een duidelijke toename van schades tot voor kort stabiel gebleven of zelfs gedaald.

2. Verlieslijdende verzekeraars

Als de kosten van schades hoger worden dan de ontvangen premies, heeft dit onmiddellijk een negatieve impact op het resultaat van verzekeraars. Premies moeten een reële reflectie zijn van de risico’s die verzekeraars lopen. Concurrentiedruk zorgt er echter voor dat verzekeraars te lage, verliesgevende premies rekenen.

3. Capaciteitsvermindering

Als gevolg van deze verliezen, verminderen verzekeraars de capaciteit die ze willen aanbieden, of trekken zij zich geheel terug uit moeilijke markten. Hierdoor ontstaat een teruggang in de totale beschikbare capaciteit op de verzekeringsmarkt en dit resulteert in hogere premies.

4. Pieken in premies

Naast de gebruikelijke marktwerking van vraag en aanbod, moeten verzekeraars de gemaakte verliezen compenseren. In het verleden werden deze verliezen goed gemaakt met het vrijvallen van reserves of positieve beleggingsresultaten. Het resultaat op beleggingen valt echter al jaren tegen en het is wettelijk niet meer toegestaan om verzekeringstechnische verliezen hiermee op te vangen. Ook dit leidt tot een verdere verhoging van de premies door verzekeraars.

5. Verminderde dekking

Naast premiestijgingen verlagen verzekeraars ook de verzekeringsdekkingen om hun risico’s en dus hun verliezen te beperken.

6. Afgewezen claims

Eén van de meest extreme tekenen van de veranderende markt is de strengere positie van verzekeraars tegenover claims. Schades vormen meer dan 70% van de normale kosten van een verzekeraar en bieden dan ook veel ruimte om hun verliezen te beperken en hun winstgevendheid te vergroten.

7. Onverzekerde sectoren

De laatste fase is onverzekerbaarheid. Inmiddels zijn er in Nederland al enkele sectoren die héél lastig of zelfs helemaal niet verzekerbaar zijn. Deze bedrijven dienen de risico’s deels of volledig zelf te dragen. Dit is voor veel ondernemingen uiteraard niet wenselijk en in veel gevallen ook onhaalbaar.

Vragen?

Wij helpen u graag bij het beperken van de impact van de veranderende verzekeringsmarkt. In ons whitepaper en onze video's gaan wij in op de stappen die we samen kunnen nemen om uw risico's beheersbaar te maken én te houden.

Publicatiedatum: 02 november 2021
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag
Lees ons whitepaper en bekijk onze video's over de veranderende verzekeringsmarkt