Opnemen pensioengeld voor uw pensioendatum, verstandig?

In het nieuwe pensioenstelsel is een extra keuzemogelijkheid ingebouwd, waarmee u bijvoorbeeld de periode zou kunnen overbruggen tot de AOW begint. De vraag is echter of het wel verstandig is om gebruik te maken van deze regeling. Het is namelijk voor nu nog onzeker in hoeverre het opnemen van pensioengeld gevolgen heeft voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslagen die pensioenspaarders mogelijk hebben: u heeft immers ineens meer geld op de bank.

Vanaf 1 januari 2023 komt er een extra keuzemogelijkheid bij. Dan krijgt u misschien het recht om tot maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Het betreft hier een gedeeltelijke afkoop van pensioen. Pensioenuitvoerders moeten aan een verzoek tot afkoop meewerken maar zien wel moeilijkheden in de uitvoering hiervan omdat de pensioeningangsdatum en de AOW ingangsdatum ver uit elkaar kunnen liggen. In deze periode kan er veel gebeuren in de persoonlijke situatie.

Voor wie geldt dit recht?

Deze nieuwe afkoopmogelijkheid is van toepassing op werknemers die bij hun werkgever een ouderdomspensioen opbouwen. Als u ook nog een netto pensioen opbouwt, kunt u hiervan eveneens 10% van de waarde in één keer opnemen. Dit keuzerecht geldt ook voor DGA’s met een zogenaamd bevroren pensioen bij hun BV. Daarentegen kunnen DGA’s die een aanspraak op een oudedagsverplichting bij hun BV hebben hiervan niet 10% van de waarde in één keer opnemen.

Vrij besteedbaar

U kunt het bedrag vrij besteden. Bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek, een aanpassing van uw woning of voor andere uitgaven. Kortom: u krijgt meer ruimte om uw pensioenplanning te optimaliseren.

Nadelen

Een eenmalige opname van uw pensioen kan gevolgen hebben voor de verschuldigde inkomstenbelasting, te betalen premies volksverzekeringen en het recht op inkomensafhankelijke regelingen. Misschien moeten eerder uitgekeerde toeslagen worden terugbetaald. Dit kan van belang zijn bij uw afweging om al dan niet te kiezen voor opname van een bedrag ineens.

Laat u informeren

Met uw pensioen heeft u veel keuzemogelijkheden indien het pensioenreglement dit toelaat. Daar komt nu als nieuw keuzerecht de eenmalige opname van maximaal 10% van uw ouderdomspensioen bij. Bespreek regelmatig uw financiële situatie en pensioenwensen met onze pensioenspecialisten. Indien het nodig is, kunt u dan tijdig de juiste maatregelen nemen om uw pensioenplanning verder te optimaliseren.

En... informeer uw medewerkers!

Als werkgever is de kans groot dat u hierover vragen van uw medewerkers ontvangt. Zorg dat u hen goed kan informeren, zodat zij een goede beslissing kunnen maken. Dat is namelijk vanuit de Wet Pensioencommunicatie ook úw verantwoordelijkheid. Deze wet verplicht u als werkgever een actieve rol te spelen om uw medewerkers pensioenbewuster te maken. Heeft u hulp nodig bij deze communicatie of andere pensioencommunicatie? Wij helpen u daar graag bij.

Publicatiedatum: 22 maart 2022
Onze Pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 07 Stel een vraag
Benieuwd naar onze dienstverlening op het gebied van Pensioen?