Samen verhuisschade indammen

Onlangs is Schouten Zekerheid gestart met toolboxmeetings voor Erkende Verhuizers, met als doel het vergroten van de bewustwording rond schade. PA van Rooyen Top Movers beet het spits af. Kitty Hettema, belast met alles rond schade, is enthousiast: “De winst is meer betrokkenheid, inzicht, betere communicatie en als het goed is uiteindelijk een lagere schadelast.”

De kosteloze toolboxmeetings worden aangeboden aan verhuisbedrijven die via Schouten Zekerheid zijn verzekerd. Het idee erachter is om het verhuisteam in aanwezigheid van het management inzicht te geven in de gevolgen van schade: zowel in de directe kosten, als de “onzichtbare” bedrijfskosten en bijvoorbeeld negatieve klantreviews. Met als doel: dialoog, bewustwording en concrete verbetermaatregelen.

Waarom deze Toolbox Meetings?

Kitty Hettema: “Doorgaans heeft zo’n meeting tot doel om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen en het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Ik ben van mening dat veilig werken ook betekent: focus, bewust handelen en zorgvuldig werken. Ik vind schadepreventie hier een verlengstuk van. Wij hadden verbeterkansen. In de zin van goede werkvoorbereiding, bewust zijn van do’s and don’ts. Hierdoor beperk je eventuele ongelukjes, wat indirect heeft ook weer met veiligheid te maken heeft, en uiteraard ook schades.”

In welk opzicht?

”Klanten zijn claimbewust. Hier kan je wat tegenover stellen door bij een controleronde te letten op bestaande opstalschades. Het duidelijk vastleggen van bestaande schades is ook erg belangrijk. Vaak kan uit foto’s opgemaakt worden dat een beschadiging ‘oud’ is of het brengt een andere toedracht aan het licht.”

Wat wilde je bereiken?

“Verhuizers nóg meer bewust maken van de gevolgen en kosten van een schade, de financiële kant van schade en tips en tops ter voorkoming van schade, op basis van praktijkvoorbeelden. Ook de wijze van vastlegging van schade, overdracht aan de schadebehandelaar en de uitleg die de voorman geeft aan de verhuisklant over de voortgang van schadeafwikkeling, kwamen voorbij.”

Waren er voor jou nog leermomenten?

“Vooral de veelheid aan oorzaken voor schade. Schadepreventie begint in feite al bij de werkvoorbereiding en planning: zijn de specials van een project van tevoren goed bekeken, hebben ze de juiste materialen bij zich, wie neemt welke taak op zich, wie is de voorman, hoe ziet de samenstelling van het team eruit, is dit in balans met de ervaring van inhuur en nieuwe krachten?

Hoe waren de meetings?

“Prettig en saamhorig. Er was interactie met de verhuizers, schadebehandelaar(s), de operationeel directeur, de planning, verkoop buitendienst en verkoop binnendienst. Een groter bewustzijn én zorgvuldigheid in het melden van een schade was een direct merkbaar gevolg.”

Eyeopeners?

“Jazeker. Wij, planning, kantoor, verkoop en management, zijn er altijd vanuit gegaan dat bij aanvang van een verhuisklus duidelijk  gecommuniceerd en bekend was wie de voorman of het aanspreekpunt is. Dit bleek niet altijd het geval te zijn. Er was duidelijk sprake van aannames waardoor bepaalde verantwoordelijkheden niet werden nageleefd. Dit is in de meeting intensief besproken.”

Hoe is de informatie in jullie bedrijf ontvangen?

“Positief, omdat het een interactief overleg was en er ook verbeterpunten voor verkoop en planning naar voren zijn gekomen. De verhuizers voelden zich gehoord.”

Hoe houd je de scherpte erin?

“Schadepreventie is en blijft een terugkerend onderwerp. Het is nu makkelijker om hierover in gesprek te gaan met verhuizers, planning of
verkoop omdat je net een toolbox meeting hebt gehad. Wat hebben onze Screen Link, een TV scherm in onder andere de kantine, waarop informatie onder de aandacht word gebracht. En wellicht een herhaling op termijn. We hebben schadecijfers gepresenteerd tijdens de toolbox meeting. Leuk en bemoedigend was het toen na enige tijd de schadecijfers significant waren gedaald!.”

Is dit ook wat voor andere verhuisbedrijven?

“Absoluut! Met een toolbox meeting als deze, geef je de verhuizers informatie én aandacht voor hun werkelijkheid op de werkvloer, waar zij tegen aan lopen. De winst is meer betrokkenheid, inzicht, betere (interne) communicatie en als het goed is uiteindelijk een lagere schadelast.”

Bron: Vakblad Verhuizen  

Interesse in onze kosteloze Toolbox Meetings? 

Bent u een erkend verhuisbedrijf en wilt u meer schadevrij gaan verhuizen? Meld u dan hier kosteloos aan voor onze Toolbox Meetings. We komen dan graag naar uw bedrijf om u bij te praten en in te zoomen op uw situatie. 
Publicatiedatum: 04 juli 2022
Onze Transport- & Logistiekspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 97 Stel een vraag
Wilt u ook meer schadevrij verhuizen? Meld u hier aan.