Schadepreventie steeds belangrijker door rijhulpsystemen

Uit onderzoek in opdracht van BOVAG blijkt dat de komende 10 jaar het aantal autoschades met wel 23% kan afnemen. Dit is met name het gevolg van de steeds grotere rol die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zullen gaan spelen in ons wagenpark. Deze rijhulpsystemen, zoals Automatic Emergency Braking, Lane Change Assist, Lane Keep Assist en Park Assist leiden (in theorie) tot minder ongevallen en daarmee tot een lagere schadelast.

Aan de andere kant zorgt de complexiteit van de systemen juist voor hogere kosten bij schadeherstel. Meerwerk en kalibratiekosten kunnen ervoor zorgen dat reparaties tot wel 30% duurder worden. Hierin zijn andere (omgevings)factoren buiten beschouwing gelaten. De schadefrequentie zal dus dalen, maar de kostenimpact zeker niet.

Schadepreventie

Het wordt voor wagenparkeigenaren dus steeds belangrijker om aandacht te besteden aan schadepreventie. Temeer omdat verzekeraars vaker gedifferentieerde premies zullen hanteren. Uit het onderzoek van BOVAG blijkt tevens dat nog maar weinig berijders bekend zijn met werking van de verschillende rijhulpsystemen, wat de effectiviteit van deze systemen vermindert. Met behulp van een schadepreventietraject kunnen wagenparkeigenaren hun schadelast drastisch omlaag brengen.

Schouten Zekerheid biedt schadepreventietrajecten die aansluiten bij de uitdagingen van de individuele wagenparken. Afhankelijk van het profiel van het wagenpark en de berijders bieden we een passende oplossing uiteenlopend van ADAS-trainingen tot code-95 opleidingen.

Publicatiedatum: 13 juni 2019
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 58 Stel een vraag
Meer weten over onze oplossing voor zakelijke wagenparken?