TNO: Gratis tool voor risico-inventarisatie kantoren

Het Steunpunt RI&E lanceert de Algemene Kantoren-RI&E: een digitaal instrument waarmee bedrijven gratis en snel de veiligheids- en gezondheidsrisico's in de kantooromgeving kunnen inventariseren en een plan van aanpak kunnen maken voor het beperken van deze risico's.

In Nederland wordt in ongeveer een half miljoen bedrijven alleen kantoorwerk verricht. In deze kantooromgevingen spelen geen grote veiligheidsissues, waardoor de urgentie om met veilig en gezond werken aan de slag te gaan vaak niet wordt gevoeld. Daarmee wordt voorbijgegaan aan gezondheidsrisico's zoals werkdruk, een slechte werksfeer en een onaangenaam binnenklimaat, die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid en daarmee ook op de productiviteit. De Algemene Kantoren-RI&E is afgestemd op de specifieke risico's in kantoren.

Algemene Kantoren-RI&E

Met de Algemene Kantoren-RI&E, die digitaal beschikbaar is, wordt een praktische tool geboden om veilig en gezond werken in kantoren te faciliteren. De tool helpt om risico's op een gestructureerde manier in kaart te brengen, prioriteiten vast te stellen en een plan van aanpak op te stellen, dat voldoet aan de wet.

Onderwerpen die er toe doen

In de Algemene Kantoren-RI&E komen alleen onderwerpen ter sprake die in kantooromgevingen voor kunnen komen, waaronder psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie), beeldschermwerk en fysieke belasting, binnenklimaat, werk- en rusttijden en thuiswerk.

De Algemene Kantoren-RI&E is gratis beschikbaar via deze link.

Bron: Eufin

Publicatiedatum: 08 mei 2015
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag