Taxatie: belangrijk tegen onderverzekering

U bent een echte ondernemer: erg bewust van de factoren en actoren in uw branche, op de hoogte van uw risico's en (bijna) 24/7 bezig met uw bedrijf. Natuurlijk kent u ook de risico's die een grote bedreiging voor het voortbestaan van uw onderneming zijn - zoals brand, inbraak of waterschade - en heeft u hiertegen preventiemaatregelen genomen. Denkt u hierbij ook aan een juiste taxatie voor uw verzekeringen?

Veel ondernemers werken vaak harder in de onderneming dan aan de onderneming. Deze zogenoemde ‘bedrijfsblindheid’ maakt ondernemers financieel- en risicobewusteloos. Een groot gevaar, want als ondernemer moet u weten welke risico’s er voor uw bedrijf zijn, welke u zelf wilt dragen en welke u door een verzekering af laat dekken. Een belangrijk aspect hierbij is de taxatie.

Waarom een taxatie?

Taxeren is essentieel voor het vaststellen van de te verzekeren waarde. Een goede taxatie zorgt ervoor dat:

 • U niet over- of onderverzekerd bent.
 • U duidelijkheid heeft over het uit te keren bedrag.

Bij welke verzekeringsgebieden is een taxatie aan te raden?

Over het algemeen kunnen de volgende verzekeringstaxaties uitgevoerd worden:

 • opstallen;
 • inventaris (machines en installaties);
 • huurderbelangen;
 • bedrijfsuitrusting;
 • kunst en kostbaarheden.

Hoe kan ik een taxatie uit laten voeren?

Er zijn in principe 2 manieren om te taxeren:

 1. Rapportage conform artikel 7:960 BW 
 2. Partijentaxatie
De keuze voor de taxatievorm is sterk afhankelijk van het soort bedrijf, de gewenste uitkering bij een calamiteit en het taxatiebudget. In de regel wordt aan grotere bedrijven (verzekerde waarde > € 5.000.000,-) geadviseerd een taxatie conform artikel 7:960 BW te laten uitvoeren.Ondernemingen in dit segment zijn bewuster bezig met de risico’s die zij lopen en beschikken meestal over de nodige financiële middelen om een taxatie te laten uitvoeren.


Deskundige taxatie conform artikel 7:960 BW

Een taxatierapport conform artikel 7:960 BW wordt aangetekend in de verzekeringpolis en geeft de zekerheid van een optimale dekking. Andere voordelen van deze vorm van taxatie:


 • Toegevoegde waarde wordt door Burgerlijk Wetboek bekrachtigd. 
 • Geldt als leidraad in geval van schade. 
 • Gespecificeerde bedragen in het rapport. 
 • Geen discussie bij schade. 
 • Vaste geldigheidsduur. 
 • Door alle verzekeraars geaccepteerd, geeft continuïteit. 
Het nadeel is dat deze taxatie bewerkelijk is en daardoor duurder.

Waardeverslag

Taxeren volgens een waardeverslag heeft de volgende voordelen:


 • eenvoudige rapportage;
 • kostenbesparend. 
Het grootste nadeel van een waardeverslag is dat het geen wettelijke bescherming geeft. Daarnaast heeft het geen vaste geldigheidsduur en kan het een bron van mogelijke discussie zijn bij schade.


Open polis

Wanneer u geen taxatie laat uitvoeren kunt u zelf de verzekerde som doorgeven waarbij u zelf de inschatting maakt van de verzekerde waarde. Hieronder zijn de bovenstaande mogelijkheden en de verschillen kort samengevat.

 Rapportage conform artikel 7:960 BWWaardebepaling met garantie tegen onderverzekeringOpen polis:
zelf de verzekerde som doorgeven. 
Kans op onderverzekering Nee Nee Ja
Kans op oververzekering Nee Ja Ja
Verzekerd van de juiste verzekerde som Ja Nee Nee
De verzekerde som is ook de verzekerde waarde Ja Nee Nee


Belangrijk: hertaxatie

Veel ondernemers vergeten om regelmatig een hertaxatie te laten uitvoeren. Ongemerkt kan de waarde van het verzekerde object (sterk) toenemen, waardoor het risico van een te laag verzekerde waarde en een tegenvallende uitkering bij schade groot is.

Ons advies: let op de geldigheidsduur van de (her)taxatie. De gebruikelijke termijn is drie jaar, maar bij bijvoorbeeld opstallen wordt een geldigheidsduur van zes jaar aangehouden. Wanneer u zeker wilt weten hoe lang uw taxatie geldig is, vraag dit dan na bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Zeker weten dat de verzekerde bedragen op uw verzekeringspolis kloppen? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren.

Publicatiedatum: 24 februari 2015
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag