Veranderende verzekeringsmarkt: de situatie in Nederland

De verzekeringsmarkt is onderhevig aan veranderingen en hier liggen verschillende factoren aan ten grondslag. Hoe is de situatie in Nederland? In dit artikel laten wij u zien hoe de veranderende verzekeringsmarkt in Nederland tot uiting komt.

In Nederland zijn zowel grote landelijke verzekeraars actief als enkele grote internationale verzekeraars. Door consolidatie (zoals de overname van Delta Lloyd door NN Group), de uittreding van verschillende verzekeraars (zoals Aegon die zijn zakelijke schadeportefeuille heeft verkocht aan Allianz) en een oplopende schadelast, is er ook in Nederland sprake van een veranderende markt. Daarnaast is de Europese solvabiliteitsrichtlijn Solvency II in het leven geroepen. Het doel van deze richtlijn is te voorkomen dat verzekeraars failliet kunnen gaan. Verzekeraars zijn verplicht om voldoende kapitaal te hebben en moeten voldoen aan strenge eisen, waaronder het aanleveren van rapportages over alle afgesloten verzekeringen bij de Nederlandse toezichthouders.

Schadeontwikkeling in Nederland

Binnen de zakelijke verzekeringsmarkt is het met name nijpend bij brandverzekeraars. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Van de totale zakelijke schadelast in 2018 van € 1.192 miljoen, was € 500 miljoen het gevolg van brandschades. Het aantal zakelijke schades met brand als oorzaak is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld van 21.600 in 2014 naar 41.000 brandschades in 2018, met een gemiddeld schadebedrag van € 13.790,- .Ook het aantal waterschades is significant gestegen. Waterschades kwamen ruim anderhalf keer zo vaak voor in 2018, vergeleken met 2014.

Weerfenomenen zijn verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de totale schadelast. Het aantal stormschades in Nederland is toegenomen van 2.800 in 2014 naar maar liefst 22.300 in 2018.

Wij zien ook forse premiestijgingen bij autoverzekeringen. Dit komt door een hogere schadelast bij verzekeraars met als voornaamste oorzaak oplopende letselschades.

Hierbij zijn de uitkeringen aan slachtoffers in lijn gebracht met de hoogte van de uitkeringen in de landen om ons heen. Daarnaast zijn de materiële schades hoger geworden als gevolg van de groeiende aanwezigheid van elektronica in auto’s, waardoor steeds vaker gehele onderdelen vervangen moeten worden.

Onze marktspecialisten verwachten dat de veranderingen in de verzekeringsmarkt zullen aanhouden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Benieuwd naar hoe wij u kunnen ondersteunen in deze veranderende verzekeringsmarkt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 05 februari 2020
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Download onze marktrapportage 'Hoe navigeert u door de veranderende verzekeringsmarkt?'