Werknemer of zzp’er?

De afgelopen jaren is het aantal zzp‘ers (zelfstandigen zonder personeel) fors gestegen. Eén van de oorzaken is dat werknemers door economische omstandigheden zijn ontslagen en als zzp’er aan het werk zijn gegaan. Voor bedrijven (opdrachtgevers) die met zzp’ers werken, kan er onduidelijkheid bestaan over de arbeidsrelatie tussen partijen. Is de zzp’er een échte zelfstandige of is hij/zij mogelijk een ‘gewone’ werknemer?

VAR wordt per 1 mei 2016 DBA

De VAR (Verklaring arbeidsrelatie) werd door de Belastingdienst afgegeven. Als de zzp’er in het bezit was van deze verklaring, was u als opdrachtgever gevrijwaard van de verplichte afdracht van loonheffingen aan de Belastingdienst. Ook bij ziekte van de zzp’er was er geen loondoorbetalingsverplichting van toepassing en werd u niet met de wettelijke re-integratieverplichtingen belast. In de praktijk kwam het regelmatig voor dat de feiten en omstandigheden niet hetzelfde waren als in de aanvraag stond vermeld. De overheid heeft om die reden de VAR afgeschaft.

Per 1 mei 2016 wordt onder de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) een nieuw systeem van overeenkomsten ingevoerd. U wordt als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de juiste beoordeling van de arbeidsrelatie met de zzp’er. Wanneer er exact wordt gewerkt volgens de taakomschrijving zoals omschreven in de vooraf opgestelde overeenkomst, ontstaat er geen dienstverband. Als er van de vooraf omschreven werkzaamheden wordt afgeweken, loopt u het risico dat de zzp’er wordt gekenmerkt als ‘gewone’ werknemer. U bent dan verplicht loonheffingen aan de Belastingdienst af te dragen en de zzp’er kan aanspraak maken op onder andere vakantiegeld, vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming.

Stelt u zich eens voor dat de zzp’er als ‘gewone’ werknemer wordt aangemerkt en u bij ziekte twee jaar lang zijn loon moet doorbetalen. Dat kost u bij een gemiddeld inkomen al snel zo’n € 25.000,- per jaar en dan hebben we het nog niet over re-integratiekosten en dat het werk door een collega moet worden overgenomen.

De Belastingdienst heeft een aantal (model)overeenkomsten beschikbaar gesteld die gebruikt kunnen worden. Een eigen overeenkomst mag ook worden opgesteld, maar wij raden u wel aan die ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen.

Wat wordt er van u verwacht?

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode waarin partijen de tijd krijgen om hun contracten, werkwijze en processen aan de Wet DBA aan te passen. De Belastingdienst houdt wel toezicht, maar vanaf 1 mei 2017 zal er actief op de juiste naleving van deze Wet worden gecontroleerd en kunnen er naheffingen worden opgelegd. Zorg dat u voor die tijd de volgende acties uitvoert:

  1. Breng alle zzp’ers die bij u werken in kaart. 
  2. Ga bij de Belastingdienst na of er een modelovereenkomst is die aansluit op de werkzaamheden van de zzp'er. 
  3. Ga na of de zzp'er voldoet aan de voorwaarden voor een modelovereenkomst. Zo niet, dien dan een eigen overeenkomst ter goedkeuring in bij de Belastingdienst. 
  4. Controleer of de huidige afspraken met de zzp’er overeenstemmen met de modelovereenkomst en pas dat eventueel aan. 

Met de invoering van de Wet DBA krijgen opdrachtgevers en zzp’ers vooraf duidelijkheid over de arbeidsrelatie en de bijbehorende financiële gevolgen. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Ook op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie over deze regeling vinden.

Publicatiedatum: 19 april 2016
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag