Wist u dat u vanaf 1 januari 2017 ook financieel verantwoordelijk bent voor uw ex-medewerkers?

Per 1 januari 2017 vindt er een belangrijke wijziging plaats in de BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd). Wanneer u eigenrisicodrager bent, bent u als werkgever na deze wetswijziging ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers. De wijzigingen in de BeZaVa hebben betrekking op de groep Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever.

Waarom de wet BeZaVa?

Het beleid BeZaVa van de overheid richt zich al jaren op het beperken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op de arbeidsmarkt. De BeZaVa wil het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terugdringen. De overheid wil voornamelijk Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever stimuleren omdat zij geen werkgever meer hebben, gemiddeld langer ziek zijn, een uitkering hebben en hierdoor een zwakkere positie hebben op de arbeidsmarkt. De overheid wil de WGA-instroom verminderen en Ziektewet-gerechtigden prikkelen om weer sneller aan het werk te gaan.

Wie zijn de Ziektewet-gerechtigden?

I. Ziektewet-gerechtigden met werkgever

Deze groep bestaat uit orgaandonoren, vrouwen met zwangerschap- en bevallingsgerelateerde klachten en mensen die onder de no-riks polis vallen (personen die ziek zijn of gehandicapt, oudere langdurige werklozen of personen uit het doelgroepregister).

II. Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever

Deze groep bestaat uit zieke uitzendkrachten, oproepkrachten en werklozen. Tot deze groep behoren ook zieke werknemers met een tijdelijk contract dat niet is verlengd of zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd.

Hoe zit het met de loondoorbetaling van uw medewerkers?

De eerste twee ziektejaren heeft u een loondoorbetalingsverplichting voor uw vaste personeel. Wanneer uw medewerkers in dienst ziek worden, bent u verplicht dit loon gedurende 2 jaar door te betalen. Hiervoor kunt u een ziekteverzuimverzekering afsluiten. Voor tijdelijk personeel (flexwerkers) geldt deze verplichting zolang het tijdelijke contract duurt.
Ziek uit dienst
Als een medewerker met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, komt deze medewerker in de Ziektewet terecht. Ook werknemers met een vast dienstverband die ziek uit dienst zijn gegaan, aan wie ontslag is aangezegd, vallen onder de Ziektewet. Dit geldt ook voor ex-medewerkers die binnen 4 weken na einde dienstverband ziek worden gemeld.

Optie 1: Ziektewet – Publieke bestel

De Ziektewet (publieke bestel) wordt door het UWV uitgevoerd. Het UWV neemt de re-integratieverplichting van u over en betaalt ook de uitkering aan de ex-medewerker. Voor de Ziektewet betaalt u premie aan de Belastingdienst. 

Optie 2: Ziektewet - Eigenrisicodrager (ERD)

In plaats van de zieke medewerker via de UWV in de Ziektewet te laten gaan, kunt u er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf of u verzekert zich (deels) hiervoor. Uiteraard betaalt u dan geen premie meer aan de Belastingdienst.

Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

Als na twee jaar van ziekte uw medewerker, zowel de vaste als de tijdelijke medewerker, nog steeds niet (volledig) aan de slag is, kan de medewerker onder de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) komen te vallen. Dit geldt ook wanneer u voor de Ziektewet Eigenrisicodrager bent. Hiervoor betaalt u de rekening aan de Belastingdienst.
Waarom zijn werkgevers vanaf januari 2017 financieel verantwoordelijk voor hun ex-medewerkers?
Per 1 januari 2017 wordt u niet alleen verantwoordelijk gehouden voor medewerkers in dienst die de WGA instromen, maar ook voor de ex-medewerkers! Een WGA-uitkering wordt voor een maximale periode van 10 jaar in rekening gebracht. Het is dus zaak om deze uitkeringen zoveel als mogelijk te voorkomen en in ieder geval te beperken.

Waarom zijn werkgevers vanaf januari 2017 financieel verantwoordelijk voor hun ex-medewerkers?

Per 1 januari 2017 wordt u niet alleen verantwoordelijk gehouden voor medewerkers in dienst die de WGA instromen, maar ook voor de ex-medewerkers! Een WGA-uitkering wordt voor een maximale periode van 10 jaar in rekening gebracht. Het is dus zaak om deze uitkeringen zoveel als mogelijk te voorkomen en in ieder geval te beperken. 

Bent u eigenrisicodrager?

U bent al eigenrisicodrager voor de WGA

Dan bent u vanaf 1 januari 2017 ook risicodrager voor flexwerkers. Het voordeel om eigenrisicodrager te zijn is dat u zelf de regie houdt over het gehele verzuim- en re-integratieproces vaan uw vaste medewerkers en flexwerkers. 

U bent nog geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA

I. Voor zogenaamde kleine bedrijven, met een loonsom lager dan € 319.000 per jaar, zal de zogenaamde sectorpremie bij het UWV naar verwachting lager zijn dan bij een verzekeraar. De sectorpremie is niet afhankelijk van de eigen veroorzaakte schadelast, maar van de sector als geheel. Veel kleinere ondernemers vinden de wet en regelgeving gedurende de eerste twee ziektejaren al belastend genoeg en zullen het prettig vinden de re-integratieverplichtingen voor de verdere periode aan het UWV over te laten. Als u zich hierin herkent, is het UWV de beste keuze voor u.
II. Voor bedrijven met een loonsom tot circa € 1.250.000,- zou het eigenrisicodragerschap, bijvoorbeeld in combinatie met andere verzekeringen, interessant kunnen zijn. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar vooral de wijze waarop de verzekeraar u gaat ondersteunen om de medewerker te re-integreren, zal een belangrijke overweging moeten zijn.
III. Naarmate de loonsom hoger is, zullen de financiële gevolgen ook een steeds grotere impact op uw bedrijfsresultaat hebben. Wij raden u aan het eigenrisicodragerschap van zowel de Ziektewet als van de WGA te onderzoeken. In 2017 zal er bij de totale WGA-premie gekeken worden naar de schadelast van zowel instroom in de WGA van vast als van flexwerkers. Flexwerkers kunnen via de Ziektewet in de WGA terecht komen en daarom is in de Ziektewet goede en snelle re-integratie van groot belang.

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager WGA te worden?

U kunt ervoor kiezen om een premie te betalen aan het UWV (publieke bestel) voor de WGA. Maar u kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden en deze kosten te laten verzekeren bij een door u gekozen verzekeraar.

Verschil tussen het UWV of een verzekeraar

Het maakt een groot verschil of u klant bent bij het UWV of bij een verzekeraar. Het is afhankelijk van de situatie in uw onderneming waar u het beste af bent. De ondersteuning bij kostbare re-integratietrajecten verschillen tussen het UWV en de verzekeringsmaatschappijen onderling. De verschillen in premie kunnen groot zijn en bovendien maakt u een keuze vaak voor meerdere jaren. Hoeveel u straks betaalt ligt aan de keuzes die u nu maakt.

Wanneer kunt u er voor kiezen om eigenrisicodrager te worden?

Als u langer dan 3 jaar bij het UWV verzekerd bent, kunt u twee keer per jaar de keuze maken om eigenrisicodrager te worden. Werkgevers moeten dit drie drie maanden van te voren aangeven bij het UWV. Het eerst volgende keuze moment is voor 1 april 2017, dan treedt u per 1 juli 2017 uit het publieke bestel. Het volgende moment is voor 1 oktober 2017, dan treedt u per 1 januari 2018 uit het publieke bestel. Als u terug wil keren naar het UWV dan geldt dit voor minimaal 3 jaar.
Na deze tijd kunt u er pas weer voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. 

Tip! Maak een afspraak met een van onze adviseurs. Zij helpen u voor een passend advies graag verder. Wacht niet te lang, want vooral voor grotere bedrijven zal de analyse waarop de overweging gebaseerd wordt, enige tijd vergen. Denkt u bijvoorbeeld aan het inschakelen van de Ondernemingsraad.

Publicatiedatum: 20 juni 2016
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag