Coronavirus: welke verzekering dekt wat?

Het coronavirus heeft veel impact op uw bedrijfsvoering en -continuïteit. Welke verzekering dekt wat?

Bedrijfsschadeverzekering

Wel gedekt

 • Materiële schade
Niet gedekt
 • Inkomstenderving door het niet kunnen worden bevoorraad of kunnen leveren 

Heeft u inkomstenderving omdat u bijvoorbeeld niet bevoorraad kunt worden of omdat u uw klanten niet kunt beleveren? Dan bent u hier niet voor verzekerd. De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de materiële schade en de gevolgschade daarvan. Gezien er geen sprake is van een materiële schade, is er geen dekking onder deze verzekering.

Goederentransportverzekering

Deze verzekering dekt in principe materiële schade aan of verlies van de verzekerde zaken als gevolg van een gedekte gebeurtenis tijdens de reis. Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. De vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Daarnaast zal de vervoerder zich voor wat betreft vervoerdersaansprakelijkheid al snel willen beroepen op overmacht als ontsnappingsgrond. Of daar in het geval van vertraging door het coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken. Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiële schade aan de verzekerde belangen zijn.

Voor vervoerders is het belangrijk dat met verladers wordt afgesproken geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van vertraging. Kijk voor meer informatie over de impact van het coronavirus op uw transportrisico’s op de website van Boelaars & Lambert.


Zakelijke reisverzekering

Wel gedekt

 • Ziektekosten als uw medewerker tijdens de reis ziek wordt
 • Medische evacuatie als dat nodig is
 • Extra reis- en verblijfkosten 
 • Verblijf in een gebied als tijdens het verblijf het reisadvies wordt gewijzigd 

Niet gedekt

 • Repatriëring
 • Reizen naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt.

Uw zakelijke reisverzekering biedt dekking als uw medewerker tijdens de reis ziek wordt. Er is dan dekking voor kosten die tijdens de reis gemaakt, voor zover de Nederlandse zorgverzekering deze niet vergoedt, en dit onder de reisverzekering is meeverzekerd. Afhankelijk van de voorwaarden en dekking biedt de reisverzekering dekking voor extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld als uw medewerker in quarantaine is geplaatst. Deze kosten zijn over het algemeen wel gemaximeerd. Er is geen dekking als uw medewerker naar een gebied reist waarvoor een negatief reisadvies (code oranje en rood) is gegeven. Als uw medewerker al in het gebied is op het moment dat het negatieve reisadvies wordt gegeven, is blijft de verzekering van kracht tot het moment dat uw medewerker het gebied heeft kunnen verlaten. Afhankelijk van de voorwaarden en dekking is repatriëring meeverzekerd als gevolg van een ongeval of ziekte.

Zakelijke annuleringsverzekering

Wel gedekt

 • Annulering als gevolg van gebeurtenissen in de directe omgeving van uw medewerker 

Niet gedekt

 • Annulering als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, tenzij er een negatief reisadvies is 

De uitbraak van het coronavirus is op zichzelf geen geldige annuleringsreden. Een annuleringsverzekering dekt doorgaans alleen risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving bijvoorbeeld: uw medewerker wordt ziek of één zijn ouders overlijdt. Wat er op de bestemming gebeurt is dus niet altijd een geldige reden om te mogen annuleren. Echter, er zijn verzekeraars die dekking bieden op het moment dat er een negatief reisadvies is gegeven nadat de reis is geboekt. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur voor meer informatie over uw situatie.

Verzuimverzekering

Wel gedekt

 • Verzuim als gevolg van ziekte 

Niet gedekt

 • Verzuim als gevolg van een andere reden dan ziekte (bijvoorbeeld quarantaine)

Het is belangrijk dat u als werkgever de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgt. Voor wat betreft dekking uit de verzuimverzekering is deze niet anders dan bij andere ziekten; de oorzaak is namelijk niet relevant. De verzuimverzekering biedt geen dekking als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld doordat uw medewerker in quarantaine is geplaatst.

Expatverzekering

Met een expatverzekering, of internationale zorgverzekering, heeft u over het algemeen ook dekking in gebieden waar een epidemie of pandemie heerst. De keuze om te reizen ligt bij de werkgever en de werknemer. Voor reisadvies wordt verwezen naar (lokale) overheidsinstanties. Met vragen over de dekking van u verzekering kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur.

Meer informatie?

Bovenstaande informatie geeft een toelichting op wat over het algemeen wel en niet verzekerd is, individuele gevallen kunnen afwijken. Aan de bovengenoemde dekkingen kunnen geen rechten worden ontleend; uw verzekeringsvoorwaarden zijn altijd leidend. Als u vragen heeft over de exacte dekking in uw polis kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Of volg ons webinar 'het coronavirus en uw bedrijfscontinuïteit'.

Publicatiedatum: 17 maart 2020
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Download dit artikel als pdf