COVID-19: In zeven stappen op zakenreis

Het zakelijke reisverkeer komt weer langzaam op gang. Dit artikel beschrijft welke zeven stappen u kunt zetten, voordat u uw werknemers op zakenreis laat gaan.

1. Check het reisadvies bij Buitenlandse Zaken

Heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) afgegeven, dan wordt een (zaken)reis naar het betreffende land dringend afgeraden. Van een werkgever mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij een werknemer dan ook niet laat afreizen naar dat land. Dit reisadvies geldt overigens niet voor het transport- en goederenvervoer. Deze bedrijfssector wordt gezien als ‘noodzakelijk verkeer’.

2. Check bij de verzekeraar of er dekking is

Allereerst: de dekking van reis- en annuleringsverzekeringen blijft in stand voor niet aan corona gerelateerde claims. Is de claim wél gerelateerd aan het coronavirus, dan geldt bij de beoordeling van de claim onder andere de noodzakelijkheid van de reis. Daarnaast kennen (reis)verzekeringen algemene bepalingen ten aanzien van roekeloosheid van de verzekerde, maatregelen om schade te voorkomen en schade die voortvloeit uit omstandigheden die bij de aanvang van de reis redelijkerwijs te voorzien waren. Veel zorgverzekeraars hanteren het volgende:

  • Reisadvies groen/geel – Vergoeding volgt vanuit de basis- en aanvullende verzekeringen, ook als het reisadvies gedurende de reis verandert. Repatriëring vindt alleen plaats bij medische noodzaak en na overleg met de zorgverzekeraar. 
  • Reisadvies oranje/rood – Er is alleen vergoeding vanuit de basisverzekering. Bij coronaklachten kan er geen gebruik worden gemaakt van vergoedingen uit aanvullende verzekeringen. 

3. Ga vooraf met uw werknemer in gesprek of hij zich veilig voelt en wel wil reizen

Vrijwel alle verzekeringen bevatten bepalingen die mogelijk een rol spelen bij de behandeling van een schade, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het schadegeval. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een uitsluiting voor annuleringen als een werknemer onwillig was om de reis te beginnen of aan te vangen.

4. Vraag uw werknemer of hij geen klachten heeft en niet in de risicogroep valt

Er is vaak sprake van een uitsluiting voor reizen die zijn aangegaan tegen medisch advies in of waarbij de werknemer een ziekte, aandoening of afwijking heeft die voor de ingangsdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte. Een medische keuring of coronatest kan worden ondergaan voor aanvang van de reis.

5. Geef uw werknemer duidelijke richtlijnen voor de reis ten aanzien van hygiëne en veiligheid

Waarheen uw werknemer ook reist, wijs hem of haar erop de gebruikelijke richtlijnen in acht te nemen, waaronder de specifieke coronaregels.

6. Check de coronarichtlijnen van het betreffende land

Verdiep u in alle coronaregels van de (lokale) overheden en instanties en vraag uw werknemer zich daaraan te houden.

7. Geef de medewerker duidelijke instructies bij ziekte of bij een nieuwe coronauitbraak

Wordt uw werknemer tijdens de reis ziek of laait het virus weer op? De situatie verschilt uiteraard per individu en per land, maar in eerste instantie moeten altijd de aanwijzingen van de (lokale) overheid opgevolgd worden.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot de zakenreisverzekering, expats in het buitenland of hoe u uw medewerkers veilig kunt laten reizen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 02 juli 2020
Onze pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 50 07 Stel een vraag