Loket vierde aanvraagperiode NOW open op maandag 15 februari

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 15 februari (9.00 uur) terecht bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. Vanwege de verlengde lockdown verwacht UWV opnieuw veel aanvragen.

De maximale tegemoetkoming in de loonkosten is onlangs door het kabinet verhoogd van 80 naar 85% van de loonkosten (bij 100% omzetverlies). Dat vraagt een aantal aanpassingen bij UWV. Om die verhoging van de vergoeding mee te kunnen nemen in de voorschotten, is het mogelijk dat de eerste uitbetalingen een aantal dagen later worden overgemaakt dan werkgevers gewend zijn. 

Tegemoetkoming hoger, overige voorwaarden ongewijzigd

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijden. In de vierde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is alleen de maximale tegemoetkoming veranderd. Die is nu maximaal 85% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. Zo geldt nog steeds dat de loonsom met tien procent mag dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Goede voorbereiding en realistische inschatting van belang

Aanvragen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 14 maart 2021. Werkgevers wordt gevraagd een goede inschatting te maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve berekening van de tegemoetkoming die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering.

Om werkgevers te helpen bij het maken van een inschatting, zijn online rekenhulpen ontwikkeld, die vanaf aanstaande maandag te gebruiken zijn. Op rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers dan het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. De simulatietool op simulatienow.nl laat onder andere zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening en wat voor bedrag aan voorschot en definitieve tegemoetkoming de werkgever mag verwachten op basis van zijn loonsom en geschatte omzetverlies.

Bron: UWV.nl

Publicatiedatum: 10 februari 2021
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag