NOW-regeling: alle vragen en antwoorden

Veel ondernemers verwachten door de corona-uitbraak een flinke daling van hun omzet. Om deze werkgevers tegemoet te komen, heeft UWV de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en een flexibel contract doorbetalen.

Dit artikel is gepubliceerd op 7 april 2020 en herzien op 16 juni 2020

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze regeling. In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.

Wat houdt de tijdelijke NOW-regeling in?

De NOW-regeling komt in plaats van de Werktijdverkortingsregeling (WTV). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Op deze manier kunnen zij werknemers met een vast of flexibel contract gewoon doorbetalen, ondanks dat zij momenteel minder inkomsten hebben. Werkgevers krijgen eerst een voorschot van 80% dat in twee termijnen wordt betaald. Achteraf vindt de definitieve vaststelling plaats.

De tegemoetkoming kon in ieder geval per 1 maart 2020 voor drie maanden aangevraagd worden en kon onder voorwaarden nog eens drie maanden verlengd worden. Per 1 juni 2020 is de NOW-regeling verlengd t/m 30 september 2020 (4 maanden). Als er een beroep op de eerste termijn van de NOW-regeling is gedaan, dan moet de periode van het omzetverlies voor de verlengde NOW-regeling daarop aansluiten. Om een beroep op de verlengde regeling te doen, is het overigens niet noodzakelijk dat werkgevers van de eerste termijn gebruik hebben gemaakt. Onderstaand treft u de (aangepaste) voorwaarden aan om in aanmerking voor de verlengde NOW-regeling per 1 juni 2020 te komen.

Welke voorwaarden zijn er om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming?

Om in aanmerking te komen, worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • Indien de onderneming onderdeel is van een concern, kan er aanspraak op de tegemoetkoming worden gedaan indien het omzetverlies bij een individuele werkmaatschappij meer is dan 20%. Er gelden wel extra voorwaarden. Er mogen bijvoorbeeld geen bonussen of dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 
  • Afhankelijk van de hoogte van de te ontvangen subsidie kan een accountantsverklaring verplicht zijn of een zogenaamde verklaring van een derde. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of de brancheorganisatie zijn. 
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
  • Op werkgevers komt een inspanningsverplichting te rusten om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Ter ondersteuning komt het kabinet met een Crisispakket 'NL leert door'. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Welke loonkosten komen in aanmerking voor de vergoeding?

De volgende loonkosten komen in aanmerking voor vergoeding:

  • Het SV-loon.
  • Een opslag op het SV-loon ter grootte van 40%, bedoeld voor overige werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies. 
  • Het maximale bedrag per werknemer is gesteld op € 9.538,- per maand. 

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Bij 100% omzetverlies bedraagt de vergoeding 90% van de loonkosten. Bij een lager omzetverlies zal de vergoeding naar rato worden verlaagd (bijvoorbeeld bij 25% omzetverlies, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom).

Kan de tegemoetkoming worden gecorrigeerd?

Ja, dit kan. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als de loonsom tussentijds is gedaald of als het omzetverlies minder is dan verwacht. Als het betaalde SV-loon in juni, juli, augustus en september lager is dan het betaalde SV-loon van de maand maart 2020, zal er een terugvordering plaatsvinden. Ook als er minder omzetverlies is dan verwacht, kan er een terugvordering plaatsvinden.

Wat zijn de voorwaarden voor omzetdaling?

Uw organisatie heeft in 2020 vier maanden een (verwachte) omzetdaling van minimaal 20% ten opzichte van ¼ van de omzet in 2019. Werkgevers mogen kiezen te starten per 1 juni 2020, 1 juli 2020, 1 augustus 2020 of 1 september 2020, tenzij er gebruik is gemaakt van de eerste termijn, dan moet de tweede periode aansluiten.

Hoe lang is er recht op de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming kan per 1 juni 2020 worden aangevraagd voor een periode van 4 maanden.

Voor welke werknemers kan de NOW worden aangevraagd?

De NOW kan aangevraagd worden voor zowel werknemer met een vast als flexibel contract en ook voor uitzendkrachten.

Waar kan ik de NOW aanvragen?

U kunt deze aanvragen via de website van het UWV.


Publicatiedatum: 16 juni 2020
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag