Wie betaalt de schade door afgevallen lading?

Is de schade die ontstaat door afgevallen lading gedekt door de verzekering? Het lijkt vrij eenvoudig. Schade aan derden door afgevallen lading valt in beginsel onder de WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) van de vrachtwagen die de lading vervoert. Toch zitten er wat haken en ogen aan.

Eind januari kantelde een vrachtwagen in de drukke ochtendspits op de Van Brienenoordbrug. Het aggregaat dat werd vervoerd, kwam bovenop een personenauto terecht. Begin februari verloor een vrachtwagenchauffeur eveneens op de A16 ter hoogte van Ridderkerk een shovel. Persoonlijke ongelukken deden zich bij deze twee incidenten gelukkig niet voor, maar de schade was in beide gevallen groot. Maar wie is nu eigenlijk aansprakelijk voor de schade?

Gebrek

In beginsel wordt schade aan derden door afgevallen lading gedekt door de WAM-verzekering van het voertuig dat de lading vervoert. Maar ook de eigenaar van de lading kan worden aangesproken. Dit gebeurt als de schade (mede) veroorzaakt is door een gebrek aan de lading zelf.

Laten we het aggregaat die van de vrachtauto viel als voorbeeld nemen. Stel dat het aggregaat was vastgezet aan de hijs- of sjorogen van het apparaat, dat die hijs- of sjorogen tijdens het transport afbraken en dat het aggregaat daardoor van de vrachtauto viel. De schade aan derden is in dat geval nog steeds verzekerd onder de WAM-dekking van het voertuig (schade door afgevallen lading), maar als aantoonbaar kan worden gemaakt dat de lading een gebrek vertoonde, dan kan de eigenaar van de aggregaat ook in de aansprakelijkheidsclaim worden betrokken. Zeker als de vervoerder redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden met een gebrek.

AVB

De eigenaar van het aggregaat kan een dergelijke claim vervolgens melden onder zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Of die (volledig) dekking biedt, is sterk afhankelijk van de bewoordingen van de AVB-verzekering. Een goede AVB biedt dekking voor schade door werkmateriaal, niet zijnde een (WAM-plichtig) motorrijtuig. Maar het komt ook voor dat er geen onderscheid wordt gemaakt en dat werkmaterieel wordt uitgesloten van de dekking of dat werkmaterieel slechts is verzekerd met een eigen risico van € 1.000.000,-.

Als in het geval van de shovel, wat WAM-plichtig werkmateriaal is, de schade is ontstaan door een gebrek van de shovel, dan wordt dus ook de eigenaar van de shovel aangesproken. De schadeclaim kan hij dan melden bij de maatschappij van zijn werkmaterieelverzekering onder de WAM-dekking.

Limiet

De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen kent een minimale limiet van € 1.220.000,- voor schade aan zaken van derden, een maximum noemt de wet echter niet. De praktijk wijst uit, dat de rechtspraak zich niet laat leiden door de minimale limiet, maar door de veroorzaakte schade. Volgens marktgebruik is de WAM-dekking voor vrachtauto’s en werkmaterieel veelal standaard verzekerd voor een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis voor schade veroorzaakt aan zaken van derden. Daarnaast is het vrij eenvoudig om het verzekerde bedrag voor schade aan zaken van derden onder de WAM te verhogen naar bijvoorbeeld € 5.000.000,- per gebeurtenis.

Rekenvoorbeeld

Stel nu, dat de afgevallen shovel uit het voorbeeld een schade aan zaken van derden veroorzaakt van € 7.000.000,- en dat zowel de WAM-verzekering van vervoerder als die van de eigenaar van de shovel een verzekerd bedrag kent van € 2.500.000,-. Dit levert de volgende situatie op:

Claim via WAM-verzekering vrachtautocombinatie € 2.500.000,-
Claim via WAM-verzekering shovel € 2.500.000,-
Totaal € 5.000.000,-

Er is daarmee een tekort van liefst € 2.000.000,-. Met een goede Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven kan dit tekort worden opgevangen.

Advies

Natuurlijk is de kans klein dat u dit overkomt. Maar mocht het noodlot u treffen, dan is het fijn om te weten, dat uw polis voorziet in de juiste dekkingen. Een goede maatwerkoplossing is dus essentieel. Wij geven u graag het juiste advies.

Publicatiedatum: 17 december 2021
Onze Transport- & Logistiekspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 97 Stel een vraag
Meer weten over de WAM-verzekering?