Waterschade: welke verzekering vergoedt wat?

Waterschade komt voor in veel verschillende vormen. Denk aan schade door hevige regenval, een waterbed dat lekt, een aquarium dat breekt of een gesprongen waterleiding. Als u waterschade heeft in of rondom huis, welke verzekering vergoedt dan wat?

Waterschade is de nachtmerrie van elke bewoner. Niet alleen kunnen de kosten van de reparatie van leidingen flink in de papieren lopen, de gevolgschade is vaak nog veel groter. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zaken als behang, laminaat, vloerbedekking of elektronische apparatuur. Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van welke schade op welke manier wordt vergoed. Uiteraard geldt dat de schade per geval bekeken moet worden en geeft het onderstaande geen garantie.

Wat is gedekt?

Waterschade aan uw inboedel of opstal kan flink wat kosten met zich meebrengen. Bij elektronische spullen zoals een televisie, smartphone of tablet lopen de kosten dan al gauw hoog op. Of deze schade wel of niet gedekt is onder de inboedel- of opstalverzekering hangt van een aantal zaken af. In de meeste gevallen wordt acuut ontstane schade, zoals een lekkage of hevige regenval door de inboedel- en opstalverzekering vergoed. Het is hierbij wel van belang dat het gaat om onvoorziene schade. Dat wil zeggen dat u deze schade niet heeft kunnen verwachten. Lekkage die ontstaan is door achterstallig onderhoud wordt bijvoorbeeld niet vergoed.

Over het algemeen maken inboedel- en opstalverzekeraars onderscheid tussen drie soorten waterschades:

  • Schade ontstaan door directe neerslag. 
  •  Schade ontstaan door indirecte neerslag. 
  •  Schade veroorzaakt door water uit leidingen en/of daarop aangesloten toestellen en water uit aquaria en waterbedden. 

Schade door directe neerslag

Neerslag zoals regen, hagel, sneeuw en smeltwater kan flink wat schade veroorzaken. Als deze onvoorzien uw woning binnendringt zonder dat u dit kon voorkomen, wordt dit vaak gedekt door de inboedel- en opstalverzekering. Tijdens een hevige regenbui uw raam open laten staan waardoor waterschade is ontstaan, valt hier dus niet onder. Bij schade door neerslag stellen verzekeraars in sommige gevallen nog als aanvullende voorwaarde dat de neerslag door overlopen dakgoten, lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen de woning is binnengekomen.

Schade door indirecte neerslag

Waterschade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Hierbij kunt u denken aan het overlopen van grachten, sloten, kades als gevolg van hevige regenval. Een opstal- of inboedelverzekering met extra uitgebreide dekking of allrisk dekking keert vaak ook schade uit als gevolg van indirecte neerslag. Schade door overstromingen zijn altijd uitgesloten van dekking op uw opstal- of inboedelverzekering. In dit soort uitzonderlijke gevallen kunt u vaak wel compensatie krijgen van de overheid door een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen. De overheid bepaalt dan uiteindelijk of de schade als gevolg van de overstroming vergoed wordt.

Schade door water uit leidingen en/of daarop aangesloten toestellen en water uit aquaria en waterbedden

In veel gevallen is schade ontstaan door leidingwater verzekerd via de opstal- of inboedelverzekering. Hier kunt u denken aan schade door water uit de centrale verwarming, waterleiding of daarop aangesloten installaties. Maar daarnaast ook schade door het kapotvriezen van cv- of waterleidingbuizen. Ook hier worden alleen schades vergoed wanneer deze onvoorzien (onverwachts) zijn. Heeft u simpelweg de kraan open laten staan, reken dan niet op een vergoeding van uw verzekeraar.

Wanneer er water uit de leidingen stroomt, de leidingen moeten worden vervangen en er schade is aan uw spullen, zijn er verzekeraars die ook de kosten betalen om het lek op te sporen. Moeten hiervoor muren, vloeren of andere delen van het woonhuis worden opengebroken, dan worden ook deze kosten en de reparatiekosten betaald. Wanneer de verzekerde niet de eigenaar maar de huurder van het huis is, worden deze kosten alleen betaald voor zover de eigenaar of verzekeraar van het woonhuis de schade niet gaat herstellen of de kosten hiervoor niet betaalt.

Waterschade door hevige regenval

Wanneer u waterschade heeft als gevolg van hevige regenval, is het niet vanzelfsprekend dat uw verzekering de kosten dekt. Het is daarvoor belangrijk om te weten waar het water vandaan is gekomen. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zei daarover eerder: “Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt (directe neerslag), keren veel opstal- en inboedelverzekeringen uit. Is het vanaf de straat naar binnen gestroomd (indirecte neerslag), dan zijn polisvoorwaarden vaak strenger. Daarvoor zijn allriskverzekeringen wel toereikend.” Uiteraard geldt daarbij wel dat u zelf geen blaam moet treffen. Wanneer u bijvoorbeeld zelf een raam open hebt laten staan valt dit meestal alsnog niet onder de dekking.

Voorbeelden

Lekkage in de badkamer

Heeft u een lekke afvoerleiding in de douche? Dit is gedekt op uw verzekering. Lekkages die u kon voorkomen, bijvoorbeeld schade als gevolg van slecht onderhoud, zijn daarentegen niet verzekerd. Denk hierbij aan kitnaden of voegen die niet meer waterdicht zijn.

Lekkage in huis

Bij stevige wind en regenval kan hemelwater onder de dakpannen doorkruipen. U kunt dat terugzien in een vochtplek bij het plafond of op de muur. Deze waterschade is gedekt. De opstalverzekering betaalt de kosten voor schilder- en stucwerk. Als de schade is veroorzaakt door een openstaand raam dan betaalt de verzekeraar niet uit. Water dat door de muur heen trekt (vochtdoorslag), is ook niet verzekerd.

Wat kunt u het beste doen bij waterschade?

Bij waterschade is het belangrijk dat u een aantal stappen neemt:

  • Neem zelf maatregelen om de schade te beperken. Dit is tweeledig: het beperken van de al ontstane schade door bijvoorbeeld drogers in te zetten, maar ook het voorkomen van verdere schade door bijvoorbeeld de hoofdleiding dicht te draaien. 
  • Maak foto’s of filmpjes van de schade. 
  • Meld uw schade zo snel mogelijk bij Schouten Zekerheid. Schouten Zekerheid biedt u een persoonlijke schadespecialist die u stap voor stap bij het schadeproces begeleidt. Deze beoordeelt of een expert of een contra-expert ingeschakeld moet worden, neemt contact op met een eventueel aansprakelijke partij en neemt voor u het hele (schade)proces uit handen. In deze productsheet vertellen wij u precies welke stappen wij voor u nemen bij waterschade. 

Opstal- of inboedelverzekering afsluiten? Regel dat gemakkelijk online via Schouten Zekerheid!

Publicatiedatum: 12 januari 2016
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag